Stap 1

Gewenst gedrag

Beschrijf het gewenst gedrag zo concreet dat je het kan waarnemen:
je hoort bijvoorbeeld hoe een medewerker goed doorvraagt naar de behoeften van een klant.

Stap 2

GEDRAGSINDICATOREN

Benoem wat de mensen motiveert en in hoeverre de omstandigheden hen stimuleren om het gewenst gedrag te vertonen en welke capaciteiten zij voor dat gedrag nodig hebben.

Stap 3

Huidige gedrag

Maak een inschatting of meet in welke mate de mensen nu gemotiveerd zijn, de capaciteiten hebben en de gelegenheid hebben om het gewenst gedrag te vertonen.

Stap 4

Veranderaanpak

Beschrijf hoe de indicatoren voor motivatie, capaciteit en gelegenheid naar een hoger niveau kunnen worden gebracht om zo de kans op het gewenst gedrag te vergroten.

Stap 5

Leren

Meet en analyseer na iedere interventie of het beoogde effect is bereikt. En welke volgende interventie voor verbetering van de motivatie, capaciteit of gelegenheid het beste kan
worden ingezet.
Stap 5 bestaat uit een continue herhalen van deze leercyclus tot het gewenst gedrag is gerealiseerd.

In 5 stappen op weg
naar gewenst gedrag

Wat wil uw organisatie realiseren?
Hogere klanttevredenheid, lagere operationele kosten, draagvlak voor strategie of Het Nieuwe Werken?
Volg onze 5 stappen aanpak.

DE VOLGENDE OPTIES GEVEN U DE START NAAR HET GEWENST GEDRAG

Mogen wij je op de hoogte houden van onze evenementen en diensten?

Ja Nee